Coneix les nostres instal·lacions

Les aules d'infantil

Aula I5
Aula I5

Les aules de cicle inicial

Aula 1r
Aula 2n

Les aules de cicle mitjà

Aules CM
Aules CM

Les aules de cicle superior

Aules CS
Passadís CS