Organització de l'AFA

Com Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), treballem per consolidar i fer créixer la comunitat educativa de l’escola Lluis Vives. Col·laborem, recolzem i treballem de la ma de la direcció de l’escola, amb la fi de sumar i contribuir durant l’etapa d’escolarització dels nostres fills i filles, per a que sigui un camí d’aprenentatge conjunt i uns anys de compartir i créixer en família.

Els nostres objectius

  • Millorar els espais de l’escola.
  • Complementar el seu projecte educatiu.
  • Promoure la participació de les famílies en la gestió del centre.

Com podem participar?

  • Puntualment, com a voluntari en les diferents festes i/o actes que s’organitzen a l’escola.
  • De forma regular, en alguna de les comissions de treball de l’AFA.
  • Com a delegat/-ada i/o subdelegat/-ada de la classe dels nostres fills o filles.
  • Com a representant de les famílies dins del Consell Escolar del centre.
  • Com a membre de la Junta de l’Associació de Famílies.

QUÉ ES LA JUNTA DE L’AFA?

És l’òrgan gestor de l’Associació de Famílies, és la seva veu i, a més a més, actua d’intermediària entre la Direcció escolar i la resta de famílies.

Comissions de l'AFA

QUINES COMISSIONS HI HA?

Les comissions es constitueixen a mesura que es necessiten, com per exemple: carnestoltes, patis, festes, extraescolars… Hi ha algunes fixes com menjador o escola verda. Per apuntar-vos podeu fer-ho a través de les delegades de classe o a través del correu de l’AFA.