Metodologia

L’infant és el protagonista del seu propi aprenentatge.

Treball per projectes

L’aprenentatge es fonamenta en la descoberta i la recerca de l’entorn. A partir dels interessos dels alumnes construim el nou coneixement.

Impuls de la lectura

Participem en el projecte d’impuls de la lectura, potenciant hàbits i estratègies lectores i de comprensió. Fomentem l’aprenentage entre iguals. Per això, els nostres alumnes del cicle superior apadrinen als nens/es de cicle inicial en la lectura i la comprensió.

iPads

Fem servir les noves tecnologies a l’aula com a recurs per a la investigació i el descobriment.

Grups interactius

Petits grups heterogenis (de quatre o cinc alumnes), que en col·laboració, resolen tasques de classe amb la supervisió d’una persona adulta (familiar, mestre, voluntari, etc.) que està dins el grup. Es treballa de forma cooperativa aprofitant el temps al màxim, ja que es canvia d’activitat cada 10 minuts. El mestre coordina la classe i observa l’evolució de l’alumnat.

Ells/es parlen

Els Ambients

A Educació Infantil els ambients són diferents espais d’ aprenentatge, de relació i comunicació, on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

Tallers i racons d’aprenentatge

Afavoreix l’ús de gran varietat de recursos didàctics, estimula l’interès del nen, promou i desenvolupa la seva creativitat i facilita que, cada alumne, aprengui a buscar per sí mateix la resposta als petits problemes que se li presentin, alhora que posa en pràctica la seva capacitat d’iniciativa i emprenedoria.

Cantània

Els alumnes de 5è participen any rere any a l’activitat musical de Cantània a l’Auditori de Barcelona.

Desdoblaments i grups flexibles

Treballem de manera sistemàtica l’expressió escrita i les habilitats matemàtiques.

A l’escola ens preocupem també de l’aprenentatge emocional i de les habilitats socials.

No podem educar sense tenir en compte el cor. Les  mestres acompanyem i ajudem els infants en el seu desenvolupament emocional i social.