Projectes d’innovació

La nostra millora educativa es basa en proposar a l’alumnat reptes que els facilitin participar activament en la societat que els envolta amb aptituds i habilitats democràtiques.

Projecte d’Innovació Tecnològica en l’àmbit de la comunicació digital.

Donem la veu a l’alumnat per crear artefactes digitals amb les diferents aplicacions i recursos tecnològics.

TAC VivesPublicacions alumnes

Pla TAC

(revisat curs 18/19)

Volem afavorir i millorar la competència digital de l’alumnat, fent un ús progressiu de les noves tecnologies.

Pla TAC

Projecte Impuls amb la UPC

Participem activament en projectes en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). L’alumnat proposa reptes quotidians per a poder solucionar-los mitjançant l’ús de les noves tecnologies.

Més informació

Xarxa de competències bàsiques

Els mestres de l’escola reflexionen entorn el treball per competències per proporcionar l’alumnat el suport necessari per a resoldre els reptes plantejats. A partir de l’aprenentatge entre iguals els mestres formen xarxa amb altres docents per compartir experiències.

Més informació

Pla català de l’esport

Potenciem hàbits saludables i la participació dels nostres alumnes en activitats esportives, tant dins com fora de l’escola. La tolerància, el respecte i la igualtat són els pilars fonamentals en el que es basa l’esport a l’escola.

Més informació