Assemblea general AFA

By 10 Octubre, 2017Notícies

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE
L’AFA ESCOLA LLUÍS VIVES DE CASTELLDEFELS
EL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2017

En Castelldefels, a 9 d’octubre de 2017
Es convoca Assemblea General Ordinària de L’AFA ESCOLA LLUÍS VIVES DE
CASTELLDEFELS amb els següents punts del dia:
1. Inici curs 2017/2018
2. Constitució i renovacions de Comissions de Treballs.
3. Nous projectes.
4. Precs i Preguntes.
L’Assemblea s’inicia a les 16:45 hores en primera i única convocatòria a la
Biblioteca de l’Escola Lluís Vives, amb l’assistència de membres de l’AFA i
Comissions.
(Tindrem Servei d’Acollida)