Subvenció menjador ajuntament

By 8 Febrer, 2022AFA

subvencio menjador

Aquest curs comptem novament amb una Monitora de Menjador extra subvencionada per l’Ajuntament de Castelldefels, i que dóna suport al menjador escolar per facilitar la inclusió de l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE)