Activitats de motivació

alumnes escanejant un codi QR

Hem començat el trimestre realitzant varies activitats de motivació relacionades amb el projecte. En aquest cas, els alumnes de 4t, realitzant un projecte de gamificació, han escanejat codis QR amb informació per als seus equips.
.
#aprenentatgecooperatiu #aprendizajecooperativo #aprendizajedialógico #aprenentatge #diàleg #aprenentatgedialògic #raonament #skills #activitatscompetencials #aprenentatgeperreptes #repteseducatius #repteeducatiu #aprenentatgeperprojectes #gamificació #gamification #projectegamificat #projectehistòria