Durant el curs escolar, organitzem varies activitats amb l’ajuda de les famílies. En aquestes activitats aprenem a dialogar i a treballar conjuntament. Gràcies a tots els membres de la comunitat educativa que fan possible que realitzem aquest tipus d’activitats.