Creem còmics

By 30 Gener, 2020Activitats, Notícies

Per tal de fomentar l’expressió escrita, treballem en grup reduït diferents tipologies textuals. Aprofitem l’ús de la tecnolgia per a crear els nostres propis còmics. Després els han representat oralment davant de la classe per a treballar l’expressió oral en llengua anglesa.⁠

.⁠

#appleeducation #appleedu #iteachtech #appleteacher #appleforeducation #technologyintheclassroom #classroomtechnology #21stcenturyclassroom #clasedelsiglo21 #educacion3.0 #expressióescrita #writing #writingactivity #cómics