L’alumnat de P3 troba diferents propostes al matí per a poder interactuar. Així la seva entrada és més relaxada 
motivadora i divertida.