El procès de familiarització a P3

La familiarització és un concepte més respectuós amb l’infant.

L’actitud acollidora de l’escola ha d’anar més enllà dels primers dies: l’escola ha de ser acollidora sempre.

Per què familiarització?

El procés de familiarització és l’inici d’un llarg període d’escolarització i per això ha de ser un procés viscut amb respecte i confiança. És una experiència emocional per a les famílies i els infants. Ens coordinem amb les llars d’infants (0-6), fem reunions d’inici de curs i entrevistes individuals per tal de conèixer i d’ajudar l’infant en el canvi. Proposem una tarda de joc, prèvia a l’inici de curs per a què l’infant conegui l’entorn i tingui una experiència positiva. Durant tot el procés estan les 2 tutores, 2 persones de reforç i la TEI.

Com es realitza la familiarització?

Els infants no tindran una classe assignada i es podran desplaçar lliurement per les dues aules. Es disposaran diferents racons de joc amb el material adient.

Al llarg de les setmanes trobareu unes llistes provisionals a la porta de l’aula . Aquestes llistes aniran variant fins que considerem que els grups ja estan formats.

Un cop finalitzat el període de familiarització comunicarem a les famílies en quin grup classe està assignat el seu fill/a.

L’horari i l’espai del pati pels alumnes de P3, serà diferent als dels alumnes de P4 i P5 els primers dies.