Com és l'entrada i la recollida dels infants?

Les famílies podeu accedir a l’aula, a través de la porta del Passeig del Ferrocarril, tant al matí com a la tarda, compartint amb els nens i nenes l’estona d’entrada i sortida de l’escola. El temps d’estada variarà en funció de cada família i de cada infant, segons la disponibilitat familiar i les necessitats dels nens i nenes en cada moment. És important viure aquesta estona de manera relaxada.

Els infants poden portar bolquers? I xumet?

Partim de la premisa de que cada infant té el seu ritme de creixement i va assolint autonomia progressivament. El control d’esfínters és un procés maduratiu en el que l’acompanyament  de l’adult és cabdal.Es important que des de casa es posi a l’abast de l’infant les possibilitats per evolucionar en aquest control oferint contextos i situacions que el conviden, sense forçar i desde el respecte.La millor manera es fer-lo a través de la quotidianitat per a que l’infant se senti segur i capaç arribat el moment.

Han de portar esmorzar?

A mig matí, els infants que ho necessiten, poden prendre l’esmorzar que porten de casa. Fomentem el menjar saludable (fruita, petits entrepans) i els embolcalls sostenibles (tupper o boc’n’roll). Evitem, per tant, menjars amb alt contingut de sucre (batuts, sucs, brioixeria…) i embocalls no biodegradables (paper d’alumini, paper de plàstic…)

Han de portar berenar?

Aquells nens i nenes que es queden a alguna activitat extraescolar a la tarda poden prendre el berenar que porten de casa. Fomentem el menjar saludable i els embolcalls sostenibles.

Es respecta la migdiada dels infants?

Els infants de P3, dintre de l’espai migdia, gaudeixen d’una estona de descans. En col·laboració amb cada família, es valorarà la possibilitat de reduir o prescindir d’aquest moment si el nen o nena ho necessita.

Quants alumnes hi ha a cada grup?

D’acord amb la normativa actual, els grups estan formats per un màxim de 25 alumnes. A partir del proper curs, la ràtio de P3 serà de 20 alumnes per classe.

Amb quins mestres es trobarà l’infant?

L’equip docent d’Educació Infantil participa en l’acompanyament dels infants a tota la l’etapa. El tutor o tutora és el mestre referent de cada grup. Aquest treballa en col·laboració estreta amb la tècnica d’educació infantil, l’especialista d’anglès, l’especialista de música, el mestre de suport i la mestra de pedagogia terapèutica referent d’infantil.

Com establiu la comunicació amb les famílies?

La millor manera d’acompanyar l’evolució dels infants és oferir una línia oberta de comunicació escola-família. Aquesta la podem aconseguir amb les entrevistes personals, les reunions de grup i, el més important de tot, el contacte directe dia a dia.

Tanmateix, fem servir l’aplicació gratuita “ClassDojo” que permet comunicació immediata entre els mestres i la família, així com compartir imatges i vídeos del dia a dia de l’aula.

L'Educació Infantil té un espai propi?

Els infants d’Educació Infantil tenen el seu espai propi i diferenciat respecte als altres cursos. Això permet generar un ritme propi i dinàmic al llarg del dia, amb possibilitats d’agrupacions flexibles i d’aules obertes, i facilita l’adaptació a les necessitats pròpies d’aquesta edat.

Com s'organitza el material propi dels nens i nenes?

Cada infant disposa d’un calaixet on pot guardar  la motxilla, les crocs i l’abric.  En P3, vosaltres, com a família, al principi, l’haureu d’ajudar a guardar el material* i cambiar-se les sabates, tot i que a mida que avanci el curs, l’infant adquirirà més autonomia i necessitarà cada cop menys la vostra ajuda. En P4 i P5, són ells qui guarden de manera autònoma les seves pertinences. 

La muda és guarda al lavabo, a P3 tots els infants han de tenir una muda de recanvi. A P4 i P5 només aquells infants que ho puguin necessitar. 

*Subjecte a la normativa Covid.alumne fent servir calaixets infantil

 

Quantes hores teniu d’anglès, música i psicomotricitat?

A l’Educació Infantil treballem de manera globalitzada tots els àmbits. La música, l’anglès o la psicomotricitat estan presents en diverses franges durant la setmana. L’especialista d’anglès participa de les dinàmiques de cada grup durant una hora setmanal i la sessió de psicomotricitat en anglès, amb mig grup. També realitza les tardes de joc matemàtic a P4 i P5. 

Pel que fa a l’educació musical, fem una sessió d’una 1 hora setmanal amb l’especialista.  Però la música és present durant les rutines i l’hora de consciència fonològica.

Teniu hort?

Comptem amb un minihort urbà del qual es responsabilitzen els infants. És un espai comú d’aprenentatge, on es construeixen valors com la cooperació i el consum responsable.

Quin ús feu de la tecnologia a l’aula?

Les eines digitals troben el seu espai en moments molt puntuals i limitats dels nostres nens i nenes, un recurs pedagògic que emprem quan la dinàmica d’aula ho requereix.

Quin contacte tenen els nens i nenes d'Infantil amb els seus companys i companyes de Primària?

Els infants comparteixen experiències educatives amb companys més grans a través de dinàmiques d’aprenentatge i servei, com els padrins de lectura o els companys de conversa i joc.

Com fomenteu la inclusió de la família i de l'infant a l'escola després de la Matrícula?

Després del període de matrícula, estareu convidats a una reunió informativa (a determinar setembre o finals de juny), per parlar tots plegats de com preparar-nos pel curs vinent. Serà un moment de coneixement mutu i per aclarir o comentar possibles dubtes. Posteriorment, se us proposarà anar a les aules de P3 per conèixer amb l’infant tant l’espai com els seus mestres. Mitjançant una entrevista personalitzada podrem fer un primer intercanvi de comunicació.

Menú Preguntes freqüents - FAQs