Com s’estructura l’etapa?

En el cicle inicial (1r i 2n), cicle mitjà (3r i 4t) i cicle superior (5è i 6è).

Amb quins mestres es trobaran els nens i nenes a l’aula?

Molt sovint ens trobem dos mestres a l’aula, compartint les tasques de tutoria i les activitats d’aprenentatge per poder tenir una atenció més individualitzada de l’alumnat. Realitzem activitats internivell, que permeten a l’alumnat un aprenentatge entre iguals.

El material és socialitzat?

Sí, a cada alumne/a se li facilita tot el material que necessita durant el curs. A principi de curs, només cal dur l’estoig i l’escola proporciona tot el material fungible que necessiti.

Feu servir llibres de text?

Apostem pel treball per projectes, on el llibre és una eina més de consulta, igual que la tecnologia a través dels iPads.

Com tracteu la competència digital?

A partir de 1r de Primària, l’alumnat realitza artefactes digitals amb l’iPad. Els introduïm, de manera planificada i estructurada, en l’ús de diverses aplicacions que els permeten convertir-se en creadors digitals de contingut. A més, l’alumnat te un portfoli digital a través de l’eina de ClassDojo, on va guardant evidències de tot el seu aprenentatge. Les famílies les veuen des de casa i en poden fer un seguiment.

A partir de 3r, tot l’alumnat disposa del seu correu electrònic corporatiu de l’escola i a partir de 4t, cada alumne disposa del seu propi dispositiu electrònic.

Feu anglès?

Sí, però la llengua anglesa no només està present en la pròpia matèria. Hem incrementat les hores d’exposició a la llengua a tots els cursos. Realitzem els projectes incorporant l’anglès com a llengua vehicular per l’aprenentatge a través de Science (medi) i, a més a més, a través d’ambients d’aprenentatge com Arts and Crafts, STEAM, microbits…

Com avalueu?

El nostre model d’avaluació es basa en l’ús de rúbriques. En tot moment, l’alumnat és conscient d’allò que se li demanarà i què haurà de fer. Es recullen múltiples evidències d’aprenentatge en el dia a dia i es valora l’adquisició significativa d’aquests aprenentatges. L’avaluació és formativa i implica l’alumnat en el seu procés (autoavaluació, coavaluació). Al final de cada trimestre s’elabora un butlletí per a les famílies que enviem a través del correu electrònic.

Com establiu la comunicació amb les famílies?

Fem servir l’app gratuita “ClassDojo” on ens podem enviar missatges instantanis. Comuniquem novetats i noticies a través de mur de la classe així com del mur general de l’escola. Les famílies tenen contacte directe amb tots els mestres que intervenen a l’aula de l’infant, amb la secretaria de l’escola, la direcció, l’administració i el menjador.

Quina és la quota escolar i a què es destina?

Tenint en compte que el Departament d’Educació no sufraga el 100% del cost de l’educació d’un infant, demanem que cada família faci la una aportació anual que va destinada a la compra del material didàctic dels diferents espais d’aprenentatge, la provisió de material fungible per a l’alumnat, la restitució del material, l’adquisició de les llicències i maquinari digital…

La quota escolar del curs 21/22 ha estat de 165€ anuals per infantil i 220€ anuals per primària, que es poden fraccionar segons les necessitats de la família. Les sortides i colònies no estan incloses. Podeu veure més informació aquí.

Menú Preguntes freqüents - FAQs