Mesurem el soroll

By 7 Novembre, 2020Activitats, blog, Notícies

A 6è estem experimentant amb el so. Mesurem els nivells de soroll de diferents ambients de l’escola per a comprovar si són els adequats i compleixen la normativa.
.

#aprenentatgecooperatiu #aprendizajecooperativo #aprendizajedialógico #aprenentatge #diàleg #aprenentatgedialògic #raonament #skills #activitatscompetencials #aprenentatgeperreptes #repteseducatius #repteeducatiu #aprenentatgeperprojectes
#stem #steam #steameducation #steamkidschallenge #stemeducation #stemforkids #stemgirls #stemactivites #stemlearning #stemchallenge #creadorsdigitals #creadordigital #artefactedigital #llenguatgeaudiovisual