Metodologia

L’infant és el protagonista del seu propi aprenentatge.

Treball per projectes i plurilingüisme

L’aprenentatge es fonamenta en la descoberta i la recerca de l’entorn. A partir dels interessos dels alumnes construim el nou coneixement fent servir totes les llengües presents a l’escola.

Competència lingüística

Aprenentatge cooperatiu

Els alumnes es vinculen en un petit grup i interaccionen en les diferents situacions d’ensenyament-aprenentatge. Cada membre del grup te una responsabilitat i la suma de tots els esforços ajuden a aconseguir l’èxit: tant a nivell grupal com individual.

Impuls de la lectura

Participem en el projecte d’impuls de la lectura, potenciant hàbits i estratègies lectores i de comprensió. A més, els nostres alumnes del cicle superior apadrinen als nens/es de cicle inicial en la lectura i la comprensió. Les famílies participen de forma voluntària en activitats de lectura en les diferents llengües.

Grups interactius

Petits grups heterogenis, que en col·laboració, resolen tasques de classe amb la supervisió d’una persona adulta (familiar, mestre, voluntari, etc.) que està dins el grup. Es canvia d’activitat cada 10 minuts. El mestre coordina la classe i observa l’evolució de l’alumnat.

Ells/es parlen

Els Ambients

A Educació Infantil i Primària, els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació, on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

Tallers i racons d’aprenentatge

Afavoreix l’ús de gran varietat de recursos didàctics, estimula l’interès del nen, promou i desenvolupa la seva creativitat i facilita que, cada alumne, aprengui a buscar per sí mateix la resposta als petits problemes que se li presentin, alhora que posa en pràctica la seva capacitat d’iniciativa i emprenedoria.

Desdoblaments i grups flexibles

Treballem de manera sistemàtica les diferents dimensions de la llengua: l’expressió oral, la comprensió i la expressió escrita. Igualment, aprofitem desdoblaments i petits grups per treballar les matemàtiques de forma més manipulativa.

iPads

Fem servir les noves tecnologies a l’aula com a recurs per a la investigació i el descobriment. Els alumnes generen nou contingut d’aprentatge a través d’eines i recursos digitals, creant artefactes digitals.

A l’escola ens preocupem també de l’aprenentatge emocional i de les habilitats socials.

No podem educar sense tenir en compte el cor. Les  mestres acompanyem i ajudem els infants en el seu desenvolupament emocional i social.