Al microespai de construccions, proposem crear, construir, imaginar… despertem l’aprenentatge a través de diferentes propostes.