Preinscripcions 2020/2021

By 8 Maig, 2020Activitats, blog, Notícies

Barem definitiu ordenat

Barem definitiu

Número per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat a l’educació infantil (segon cicle) i primària és:

33.386

 

Calendari presentació sol·licitud preinscripció

 • Presentació telemàtica: del 13 al 22 de Maig.
 • Presentació presencial: del 19 al 22 de Maig, de 10 a 13:30 (amb cita prèvia).

Presentació online

APLICATIUAPLICATIVO

El Departament aconsella, a tothom que pugui, fer la preinscripció pel curs 2020/2021 de manera telemàtica.

El codi del nostre centre és: 08015843

Per l’aplicatiu (PRIORITAT)

Haureu d’enviar el resguard que us generi l’aplicatiu i la documentació acreditativa escanejada o fotografiada. Ho heu d’enviar al correu del CENTRE DEMANAT en PRIMERA OPCIÓ: a8015843@xtec.cat. Nosaltres us contestarem conforme hem rebut el resguard i la documentació. Qué cal enviar?

 • El resguard de la sol·licitud que genera l’aplicatiu online
 • Fotocòpia o foto del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Fotocòpia o foto del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Fotocòpia o foto del DNI de l’alumne o alumna (si en té)
 • Si heu al·legat algun mèrit del barem, també ens haureu d’enviar aquesta documentació escanejada o fotografiada

Presentació presencial

Demana Cita Previa

No pots presentar la sol·licitud online? També tens la possibilitat d’apropar-te a l’escola per a presentar-la.

Ho has de fer de la següent manera:

 • Concerta la teva cita prèvia aquí o truca al telèfon 659.70.39.60 (horari d’atenció de 9 a 17h)
 • Reserva la teva hora
 • Porta protecció: ús de guants i mascareta obligatori
 • Porta la documentació omplerta amb els documents fotocopiats, per evitar fer cues i per agilitzar el procés. Has de portar fotocopiat:
  • Sol·licitud omplerta
  • Llibre de família o, si no en teniu, la partida de naixement
  • DNI o NIE dels progenitors i de l’alumne (si en té)
  • Targeta sanitària de l’alumne (TIS)
  • Certificat de convivència, quan el domicili habitual no coincideix amb el DNI
  • Documents acreditatius del barem (llibre família nombrosa o monoparental, certificat acreditatiu discapacitat, ajut de la renda garantida de ciutadania)

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L’ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

1. Criteris generals:
– Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare o tutor legal hi treballa: 40 punts
– Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
– Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts
– Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts
– Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts
– A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
–  Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts
– Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts

2. Criteris complementaris.
– Formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts

CODIS DELS CENTRES PÚBLICS DE CASTELLDEFELS

 • 08015843 Escola Lluís Vives

08034096 Escola Antoni Gaudí
08034084 Escola Can Roca
08015855 Escola Els Pins
08043310 Escola Edumar
08060599 Escola Garigot
08015961 Escola Jacint Verdaguer
08037930 Escola Margalló
08037929 Escola Torre Barona
08062924 Escola Josep Guinovart