El nostre projecte d'escola

Cercle de diàleg

Prenem consciència de les nostres emocions a través de la prevenció i la resolució de conflictes amb tècniques com: el cercle de diàleg, la mediació escolar i tutories individualitzades. Creiem en la necessitat del benestar personal.

Esport

Promovem els hàbits saludables i esportius, ja que són fonamentals pel desenvolupament integral de la persona.

Treball cooperatiu

Treballem per projectes, fomentem el treball cooperatiu, on tot l'alumnat esdevé part fonamental de la proposta educativa.

Tecnologies

El nostre projecte tecnològic implica l'ús d'eines digitals específiques per l'educació. L'alumne esdevé creador d'artefactes digitals amb l'iPad.

Plurilingüisme

Donem impuls a l'ús de totes les llengües. Fomentem exposició a la llengua anglesa incrementant les hores a tots els cicles.

Participació famílies

Creiem en la implicació de les famílies a l'escola com a millora en el rendiment i el clima escolar. Obrim les portes de l'escola en activitats com: l'assemblea de delegats, els grups interactius, la lectura en família o festes d'escola.

Vull saber-ne més

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_info.svg
https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_info.svg
https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_question.svg