Treballem de forma cooperativa

By 31 Gener, 2021Activitats, Notícies

alumnes treballant de forma cooperativa

Com ja sabeu, a l’escola treballem en grup aplicant estratègies de treball cooperatiu. Els alumnes aprenen a realitzar activitats a través del diàleg. Hem d’aprendre a treballar amb tothom, a escoltar a tothom i a respectar les opinions dels altres. Vosaltres treballaveu aquestes estratègies que ens preparen per al futur?
.

#aprenentatgecooperatiu #aprendizajecooperativo #aprendizajedialógico #aprenentatge #diàleg #aprenentatgedialògic #raonament #skills #activitatscompetencials #aprenentatgeperreptes #repteseducatius #repteeducatiu #aprenentatgeperprojectes