destreses per a la creació digital

alumnes de 4t s'agrupen segons les seves destreses

Quina és la teva destresa? Per a treballar el conte audiovisual els alumnes s’agrupen lliurement segons les seves fortaleses per a fer un grup equilibrat i poder fer una creació rica en aspectes audiovisuals, lingüístics i artístics.
.
#igualtat #igualdad #equality #igualtatdegènere #igualtatoportunitats #igualtatreal #igualtatsenseexcuses #igualtatdedrets #aprenentatgecooperatiu #aprendizajecooperativo #aprendizajedialógico #aprenentatge #diàleg #aprenentatgedialògic #raonament #skills #activitatscompetencials #aprenentatgeperreptes #repteseducatius #repteeducatiu #aprenentatgeperprojectes @ajuntamentdecastelldefels