Dos mestres a l’aula

By 27 Gener, 2021Activitats, Notícies

Dos mestres a l'aula ajuden a l'alumnat

Durant algunes sessions treballem amb 2 mestres a l’aula per a poder atendre millor a les necessitats de l’alumnat.
.
#aprenentatgecooperatiu #aprendizajecooperativo #aprendizajedialógico #aprenentatge #diàleg #aprenentatgedialògic #raonament #skills #activitatscompetencials #aprenentatgeperreptes #repteseducatius #repteeducatiu #aprenentatgeperprojectes #dosmestresalaula #coteaching