We take care of the environment

By 11 December, 2019Activities, blog, News

Durant aquest curs parlarem molt d’un tema que preocupa a la societat. Nosaltres, com a escola, creiem absolutament imprescindible que els nostres alumnes estiguin conscienciats amb la cura del medi ambient. Els petits gestos que poguem fer provoquen un gran canvi en el nostre voltant.