Projectes d’innovació

La nostra millora educativa es basa en proposar a l’alumnat reptes que els facilitin participar activament en la societat que els envolta amb aptituds i habilitats democràtiques.

Projecte d’Innovació Tecnològica en l’àmbit de la comunicació digital.

Donem la veu a l’alumnat per crear artefactes digitals amb les diferents aplicacions i recursos tecnològics.

TAC VivesPublicacions alumnes

Pla TAC

(revisat curs 18/19)

Volem afavorir i millorar la competència digital de l’alumnat, fent un ús progressiu de les noves tecnologies.

Pla TAC

Erasmus+

(Projecte KA2)

Ens embarquem en un projecte europeu STEAM en col·laboració amb 5 països.

STEAM: our innovative journey to learning

Projecte Impuls amb la UPC

Participem activament en projectes en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). L’alumnat proposa reptes quotidians per a poder solucionar-los mitjançant l’ús de les noves tecnologies.

Més informació

Xarxa de competències bàsiques

Els mestres de l’escola reflexionen entorn el treball per competències per proporcionar l’alumnat el suport necessari per a resoldre els reptes plantejats. A partir de l’aprenentatge entre iguals els mestres formen xarxa amb altres docents per compartir experiències.

Més informació

Pla català de l’esport

Potenciem hàbits saludables i la participació dels nostres alumnes en activitats esportives, tant dins com fora de l’escola. La tolerància, el respecte i la igualtat són els pilars fonamentals en el que es basa l’esport a l’escola.

Més informació