L'Equip humà de l'Escola

claustre 2022 2023

L'Equip d'Infantil

Mar Infantil

Mar

Tutora d’infantil
Natalia T.

Natàlia

Tutora d’infantil
Maite TEI

Maite

Tècnica d’Educació Infantil
Begoña

Begoña

Tutora d’infantil
Eva 1

Eva

Secretària
Co-tutora d’infantil
Tania P

Tània

Co-tutora d’infantil

Lourdes 1

Lourdes

Tutora d’infantil
Isabel 1

Isabel

Tutora d’infantil
Maria 1

María

Mestra d’anglès d’infantil
Sara G 1

Sara G.

Mestra de Pedagogia Terapèutica (PT)
Coordinadora de Cicle
Alicia 1

Alicia

Mestra d’Educació Infantil

L'Equip de Cicle Inicial (CI)

Olga 1

Olga

Tutora de C.I.
Coordinadora de cicle
Teresa 1

Teresa

Tutora de C.I.
Mestra d'anglès cicle inicial

Annabel

Mestra d’anglès C.I.
Coordinadora Digital
Miriam 1

Míriam

Tutora de C.I.
tutora de CS

Laia

Tutora de C.I.
Natalia A.

Natàlia

Mestra d’educació musical
Elena 1

Elena

Mestra de Pedagogia Terapèutica

L'Equip de Cicle Mitjà (CM)

tutora de CM

Berta

Tutora de CM
Coordinadora LIC
Cap d'Estudis

Montserrat

Cap d’Estudis
Co-tutora de CM
Pilar 1

Pilar

Mestra de religió i suport
Lidia 1

Lídia

Tutora de CM
Sonia 1

Sònia

Tutora de CM
Sonia Exposito

Sonia

Mestra d’anglès de CM
Nuria 1

Núria

Mestra de Pedagogia Terapèutica (PT)
Coordinadora de cicle

L'Equip de Cicle Superior (CS)

Susana 1

Susana

Tutora de CS
Coordinadora de Biblioteca
Adela 1

Adela
Tutora de CS

Jordi 1

Jordi

Director
Mestre d’educació física
Silvia M 1

Sílvia
Tutora de CS

Laura 1

Laura
Tutora de CS

Marina 1

Marina

Mestra d’anglès de CS
Coordinadora de cicle
Coordinadora Erasmus
Mentora Digital
Lidia P

Lídia
Mestra d’aula d’acollida

Natalia 1

Natalia

Auxiliar l’Educació Especial

Personal No Docent

Administrativa

Marisol
Administrativa

Rosa admin 1

Rosa
Administrativa AFA

conserge

Ricardo

Conserge