En grup reduït, l’alumnat d’Infantil realitza les sessions de psicomotricitat en anglès. Aprenen un idioma alhora que es diverteixen i descobreixen les possibilitats de moviment del seu cos.