Equipaments

L’escola és un edifici de nova construcció amb tres plantes i espais ben diferenciats per cicles.

A la planta baixa està Educació Infantil en un ala de l’edifici, amb pati propi i sortida i accés directe al carrer. Hi ha diferents espais per atendre l’alumnat en petits grups i una sala gran per fer la psicomotricitat. A l’altra banda estan els despatxos ( AFA, Secretaria,  Direcció, Personal Docent… ), la biblioteca, el menjador i un gran gimnàs. Tot això amb diferents portes d’accés als patis de l’escola, en els quals hi ha diferents ambients.

A la primera planta hi ha un gran vestíbul que separa el cicle inicial a una banda i a l’altra el cicle mitja. També trobem les aules de música, idiomes, l’aula d’educació especial, l’aula de plàstica i petites tutories per atenció individualitzada o en petit grup.
Al segon pis estan les aules de cicle superior, l’aula d’ordinadors i l’aula d’acollida.
Totes les aules de l’escola, sala de mestres, biblioteca i  gimnàs compten amb les últimes novetats tecnològiques ( PDis, ordinadors i tabletes).

[drawattention ID=”862″]