Projecte Educatiu

Totes les accions que desenvolupem a l’escola són per a què els infants assoleixin un bon nivell acadèmic i personal. El nostre objectiu és formar persones crítiques i compromeses amb la societat.
Projectes Europeus

L’escola està immersa en projectes europeus com l’E-twinning i l’Erasmus+. Hem iniciat pas a pas la nostra participació amb altres centres europeus amb la finalitat d’accedir a diferents projectes Erasmus que ens ajudin a desenvolupar el nostre projecte educatiu.

GEP

Formem part del “Grup Experimental del Plurilingüisme” a Catalunya. La nostra escola ofereix altres àrees com Science, Arts and Crafts i Psicomotricitat,  on la llengua vehicular és l’anglès.

Noves Tecnologies

Som una escola del segle XXI. Disposem de Pissares Digitals a totes les aules i tablets per a l’aprenentatge dels nostres alumnes.

Sharing to Learn

Alumnes del British School of Barcelona realitzen activitats amb els nostres alumnes per millorar l’expressió oral i l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Escola Verda

Participem en campanyes de reciclatge durant tot l’any i conreem el nostre propi hort, fet que ens permet conèixer la natura de ben aprop.

Patis coeducatius

Som part del projecte per a la diversitat i el respecte en els jocs. Els nostres patis proporcionen un moment d’esbarjo i entreteniment per a tot tipus de necessitats. Les famílies han construït els espais dels nostres patis.

La nostra transformació
Sortides i colònies

Realitzem sortides de camp per tal de conèixer i investigar el nostre entorn. Així mateix, realitzem colònies des de P5 i a final de cada cicle per tal de potenciar la convivència i la cohesió de grup.

Mediadors d’escola i de classe

L’escola disposem d’alumnes mediadors de cicle superior per a ajudar a solucionar els conflictes que es generen entre iguals. Aquests han rebut formació juntament amb una sèrie de recursos i habilitats per a col·laborar en la trobada de solucions davant dels problemes de relació.

Lligues de pati

A l’esbarjo, les nenes i nens de cicle mitjà i superior poden participar en les lligues de pati de diferents esports: tennis-taula, futbol-sala, korfbal, bàsquet, handbol i volei. Es treballa la coeducació i els valors d’equip. Els partits són arbitrats per noies i nois de cicle superior i el resultat no depen únicament de marcador, sino d’una sèrie d’indicadors establerts prèviament.

Assemblea de delegades i delegats d’alumnes
Quinzenalment, es realitza assemblea de delegades i delegats d’alumnes on s’aporten propostes per a millorar l’escola des de la perspectiva de l’alumnat. En aquesta reunió està un membre de l’equip directiu. És un òrgan informatiu i consultiu, per la importància que donem a la veu de l’alumnat.
Assemblea de delegades i delegats de famílies.

A cada classe hi ha un representant de famílies que es reuneix mensualment amb l’equip directiu. Les famílies proposen i col·laboren en l’organització i el bon funcionament del centre.